Press "Enter" to skip to content

Chmury nad Polską

Podstawowe informacje na temat zachmurzenia nad Polską:

  • średnie zachmurzenie ogólne – jakie jest średnie wieloletnie zachmurzenie nad Polską? Który miesiąc jest najbardziej pochmurny, a który najbardziej pogodny?
  • średni pionowy profil zachmurzenia ogólnego – jakie chmury dominują nad Polską: niskie, średnie, czy wysokie? Jak w skali roku zmieniają się proporcje  stopnia zachmurzenia na różnej wysokości?
Bibliografia: zachmurzenie w Polsce

Bardziej szczegółowe informacje o zmienności czasowej i zróżnicowaniu przestrzennym zachmurzenia nad Polską znajdziesz w artykułach naukowych, zestawionych w poniższej bibliografii. Wykazane zostały tylko wybrane pozycje, jak również tylko te, które dotyczą całego kraju (pominięto opracowania dla poszczególnych miast czy regionów).