Press "Enter" to skip to content

Projekty naukowe

LiRa-C Reprezentatywność globalnych ocen zachmurzenia z satelitarnych misji lidarowych i radarowych [NCN, 2018-2021]

CLaRa.pl Pionowe zróżnicowanie zachmurzenia nad Polską na podstawie obserwacji laserowych i radarowych

SCARF Satelitarna ocena zachmurzenia nad Polską wraz z szacunkiem atmosferycznych strumieni promieniowania [NCN 2012-2015]

M4CA Ocena przydatności danych spektroradiometru MODIS do wyznaczania zachmurzenia ogólnego [MNiSW, 2008-2010]